Kantitatif

KANTİTATİF HİZMETLER:


PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüz yüze Görüşme)
Saha araştırmacısı  ve katılımcı arasında kağıda basılmış soru formlarını kullanmak sureti ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler.


CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz yüze Görüşme)
Saha araştırmacısı ve katılımcı arasında dizüstü bilgisayar ya da uygun teknolojik kapasiteye sahip diğer ekipmanların yardımı ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler. Özellikle CAPI yöntemi için geliştirilmiş yazılımlar aracılığı ile katılımcıya uygun olan cevaplar bilgisayar ekranından gösterilmek sureti ile görüşmeye olan ilgi arttırılmakta, teknik uygulamaların bilgisayar aracılığı yapılması ile saha araştırmacısı  hataları asgari düzeye indirilmektedir.


CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)
Saha araştırmacısı ve katılımcı arasında bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri. Bu yöntem yardımı ile operatör soruların tümünü bir bilgisayar ekranında görmekte, kullanılan özel yazılım programı sayesinde atlamalı sorular, şıklar arası rotasyon, kota ve mantık kontrolü ve görüşmenin tamamlanma süresi gibi teknik uygulamaların tümü gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmektedir.


CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)
Firmamız tarafından özel yazılım programı yardımı ile tasarlanan internet tabanlı soru formlarının katılımcılar  tarafından doldurulması


Mektup Anketleri
Tasarladıktan sonra kağıda basılan soru formlarının önceden tespit edilmiş denek adreslerine postalanması, denekler tarafından doldurulan soru formlarının merkeze yine posta yolu ile gönderilmesi esasına dayanan bilgi toplama yöntemidir.


Masabaşı çalışmaları
İkincil kaynak ve literatür taramalarının bütünleştirilmesi ile derlenen genellikle bir sektör ya da daha önce araştırılmış konulara ilişkin analitik bilgileri kapsayan çalışmalardır.