Kalitatif

KALİTATİF HİZMETLER:


Gözlem
İnsan davranışlarının ve/veya durum ve hareketlerin gözlemlenmesi esasına dayanan kalitatif bilgi toplama yöntemidir. Daha sonra bilgilerin raporlaması yapılır


Grup Toplantıları
Belirli bir konu üzerinde, konuyu derinlemesine irdelemek, farklı görüşleri ortaya çıkartabilmek üzere tartışmak amacı ile bir masa etrafında belirlenen sayı ve Statüde toplanan  kişilerden moderatör eşliğinde bilgi toplanması esasına dayanmaktadır.


Derinlemesine Görüşmeler
Bir konu üzerinde bilgi sahibi olan deneyimli, yetkin kişilerin söz konusu konuya olan yaklaşımlarını tespit edebilmek, değer yargıları, his ve düşüncelerini gözlemleyebilmek amacı ile kalitatif uzmanı tarafından gerçekleştirilen , görüşme sırasında kayıt edilen görüşmelerle bilgi toplama yöntemi